Zaključen projekt za pridobitev praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju

Sodelovanje MPM Maribor s PVR MedVet

V okviru javnega razpisa namenjenega pridobivanju praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju, se je pod okriljem Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izvedel petmesečni projekt z naslovom »Razvoj in proizvodnja visokotlačnih plinskih izdelkov za medicinsko-veterinarsko industrijo (PVR MedVet)«. Projekt je potekal v sodelovanju s podjetjem Pulko Ventili Ruše d.o.o. Vodeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Vrečka kot pedagoškega mentorja ter Aleša Pulka in Filipa Uremoviča kot mentorjev iz gospodarstva, je moči združilo sedem študentov iz različnih fakultet in raziskovalnih disciplin Univerze v Mariboru.

Glavni cilj projekta je bil nadgraditi regulatorje pretoka plina za kisikovo terapijo, uporabne v medicini in veterini. Z implementacijo elektronskega ventila, ki omogoča daljinsko regulacijo pretoka kisika, se je želelo doseči izboljšanje zdravljenja ter olajšanje dela medicinskemu osebju. Ekipa študentov je prvotno izvedla temeljito raziskavo, ki je zajemala analizo tržnih potreb ter pomanjkljivosti obstoječih plinskih izdelkov v medicinski in veterinarski panogi. Na podlagi pridobljenih ugotovitev je bil v nadaljevanju razit in oblikovan regulator pretoka plina za kisikovo terapijo. Izdelek vključuje funkcionalno zasnovo z integriranim koračnim motorjem, navojno iglo ter reducirnim ventilom za natančno prilagajanje pretoka kisika. Izdelek omogoča daljinsko regulacijo pretoka plina, kar prispeva k večji prilagodljivosti in učinkovitosti terapije.

V okviru projekta je bila izvedena analiza trga in opredelitev ključnih segmentov ciljnih trgov za maksimizacijo ustvarjene dodane vrednosti z izdelkom, prav tako pa so bili identificirani potencialni poslovni partnerji za podjetje Pulko Ventili Ruše d.o.o., s katerimi bi podjetje lažje doseglo globalno uspešno komercializacijo izdelka. Poudariti velja, da je pomemben del projekta bil usmerjen tudi v zagotavljanje ustreznega varstva pri rokovanju z izdelkom, da se preprečijo kakršnekoli možne napake pri manipulaciji in s tem potencialno življenjsko ogrožajoče napake ob uporabi izdelka. Vzpostavljen je bil celovit postopek zagotavljanja varnosti, ki vključuje smernice za pravilno uporabo, shranjevanje in vzdrževanje izdelka v delovnem okolju.

Ta projekt je prinesel neprecenljive izkušnje in vpogled v potencial sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom. Uspešna realizacija tega projekta je le ena izmed mnogih priložnosti, ki jih lahko podjetja izkoristijo za vključitev študentov v svoje razvojne projekte. Prizadevanja v tej smeri so tudi finančno spodbujena s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.