MREŽENJE

Spoznavamo nove ljudi z najrazličnejšimi znanji, pridobivamo nove metode dela in širimo znanje na najrazličnejših področjih.

PROJEKTI

Preko projektov povezujemo podjetja in mlade študente, katerim omogočamo pristen stik s poslovnim svetom. Skrbimo za prenos teoretičnega znanja v prakso.

USTVARJANJE

Nudimo možnost izpolnitve potencialov in idej naših članov, ki s tem pridobivajo izkušnje potrebne za delovanje v poslovnem svetu.